سفر در وانفسای بی سفری

سفر در وانفسای بی سفری

دبی در خاورمیانه همان امیدی است که ما ایرانیها برای کیش داشتیم. شهر سالم ، تفریحات فراوان ، دریای آبی و آزادی.... اوضاع این روزها خوب نیست و برنامه ریزی برای سفر حتی انفرادی بسیار سخت است چه رسد به تفریحات خانوادگی . دبی که میروی نمی بایست به ضریب تبدیل فکر کنی . باید رها باشی و لذت ببری. دبی اگر رفته باشی میدانی که می بایست چند سالی دیگر برگردی . چون دبی شهری است که امسال آن مانند پارسال نیست.

دسته‌بندی : خانوادگی شکم‌گردی خرید شهرگردی پارک‌های موضوعی مقصد جدید

برنامه

۰۵/۰۶/۲۰۱۹ECONOMY
تهران
دبی
ایران
Imam Khomeini / 8:00
Mahan Air W5 061 Mahan Air
۲ساعت ۰۰دقیقه بدون توقف
امارات
9:30 Dubai Intl
۰۵/۰۶/۲۰۱۹ ۱۱/۰۶/۲۰۱۹

دبی

About the City

Dubai is the most populous city and emirate in the United Arab Emirates. Dubai is a hive of activity and a cosmopolitan and modern city. The city of Dubai is split by a creek, with Deira on one side and Bur Dubai, the historical district, on the other. The luxury beach hotels are situated on the outskirts of the busy city center, in the area of Jumeirah. Dubai already exhibits some stunning architecture and it has the only 7-star hotel in the world, the highest building in the world, amazing beaches and luxury shopping centers. The Bastakiya Quarter, in the core of Dubai’s Old Town, is still traditional and evocative of Dubai’s past. Here you’ll find traditional Emirati houses, bustling souks, museums, galleries, and the only remaining piece of the old Dubai city wall. Another major attraction in Dubai is the Jumeirah Mosque, that although outside the Old Town, it is a wonderful example of traditional Islamic architecture. Dubai is forward-looking city in constant development yet it has managed to retain its traditions and culture. So it's fair to say that Dubai is one of the most exciting places in the world.

اطلاعات بیشتر

Arabian Courtyard Hotel And Spa

۸۰%
  • در ۵٫۱ کیلومتر از مرکز
  • Opposite dubai museum, al fahidi street,, Dubai 46500
This outstanding hotel features an ideal location in Dubai. It is situated opposite the museum and a short walk from many historical, cultural and shopping attractions such as the Heritage Village, the historic Bastakiya, Dubai creek, Meena bazaar, t...
اطلاعات بیشتر
  • Double or Twin CLASSIC (1)

  • No meals

  • 6 مدت اقامت

۱۱/۰۶/۲۰۱۹ECONOMY
دبی
تهران
امارات
Dubai Intl / 21:00
Mahan Air W5 064 Mahan Air
۲ساعت ۰۰دقیقه بدون توقف
ایران
23:30 Imam Khomeini

بررسی نهایی

سفر در وانفسای بی سفری
سفر در وانفسای بی سفری